PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : شاهنامه صوتی ( کاری بسیار ارزشمند )-1emad176
08-22-2010, 10:08 AM
آغاز کتاب تـــــــــا پادشاهی هوشنگ (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0001.mp3)


داستان هوشنگ تـــــــــــــــــا خواب دیدن ضحاک (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0010.mp3)


تعبیر خواب ضحاک تــــــــــــــــــا پیروزی فریدون (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0020.mp3)


پادشاهی فریدون تـــــــــــــــا رفتن ایرج نزد سلم و تور (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0030.mp3)


کشته شدن ایرج تــــــــــــــا نبرد منوچهر با سلم و تور (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0040.mp3)


پیروزی منوچهر تـــــــــــــا آوردن زال توسط سیمرغ نزد سام (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0050.mp3)


زال و رودابه (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0060.mp3)


مخالفتها با ازدواج زال و رودابه (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0070.mp3)


موافقت منوچهر تــــــــــــــا وصلت زال و رودابه (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0080.mp3)


تولد رستم (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0090.mp3)


اولین جنگ افراسیاب تـــــــــــــــا یافتن رخش توسط رستم (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0100.mp3)


پادشاهی نوذر تــــــــــا پادشاهی گرشاسب (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0110.mp3)


گرفتن رخش توسط رستم تـــــــا پادشاهی کی کاووس (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0120.mp3)


پادشاهی کاووس تــــــــا خوان سوم رستم (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0130.mp3)


خوان سوم تــــــــا نبرد با فرمانروای مازندران (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0140.mp3)


سپردن شهریاری مازندران به اولاد تــــــــــا داستان شاه هاماوران و سودابه (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0150.mp3)


گرفتاری کاوس در هاماوران تــــــــا اولین رویاروئی رستم با افرسیاب (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0160.mp3)


شکست افراسیاب و پرواز کاوس تــــــــــــــــا آشنائی رستم با تهمینه و تولد سهراب و نبرد سهراب با گردآفرید (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0170.mp3)


رفتن سهراب بسوی ایران تـــــــــــــا جستجوی سهراب برای یافتن رستم (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0180.mp3)


نبرد رستم و سهراب تـــــــــــــــا کشته شدن سهراب (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0190.mp3)


عزای مرگ سهراب تـــــــــــــا آغاز داستان سیاوش (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0200.mp3)


آمدن سیاوش به ایوان سودابه تــــــــــــــــا رفتن رستم و سیاوش به جنگ تورانیان و رسیدن سپاه به بلخ (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0210.mp3)


پیروزی و صلح سیاوش تـــــــــــــــــا فرستادن طوس به جبهه و تصمیم سیاوش به مهاجرت به توران (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0220.mp3)


استقبال افراسیاب از سیاوش و پذیرائی تورانیان از او (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0230.mp3)


ازدواج جریره دختر پیران با سیاوش تـــــــــــا داستان فرنگیس و سیاوش (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0240.mp3)


توطئه گرسیوز تــــــــــــــــا رفتن افراسیاب با سپاه برای کشتن سیاوش (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0250.mp3)


کشته شدن سیاوش تــــــــــــا تولد کیخسرو و بزرگ شدن کیخسرو نزد شبان (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0260.mp3)


آوردن کیخسروی 12 ساله نزد افراسیاب تــــــــــــــــــا اولین کین خواهی سیاوش (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0270.mp3)


فرار افراسیاب تا کنار دریای چین تـــــــــــــــا سلطنت 6 ساله رستم بر توران (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0280.mp3)


رفتن گیو به توران در جستجوی کیخسرو تـــــــــــا رسیدن کیخسرو به ایران و انتخاب او برای پادشاهی و نا خشنودی طوس (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0290.mp3)


آزمایش طوس و کیخسرو توسط کاوس تــــــــــا برپا شدن آذرگشسب و برتخت نشستن کیخسرو (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0300.mp3)


سپردن شاهی کشمیر و سند به فرامرز تــــــــــــــــا شروع داستان فرود (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0310.mp3)


ملاقات بهرام و فرود تـــــــــــــــــا کشته شدن فرود و خودکشی جریره (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0320.mp3)


نبرد کاسه رود و گرفتاری سپاه ایران تـــــــــــــــــــا بازگشت طوس و خانه نشین کردن او بفرمان کیخسرو (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0340.mp3)


پیروزی تورانیان و گم شدن تازیانه بهرام و کشته شدن او تــــــــــــــا شروع داستان کاموس کشانی (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0340.mp3)


بخشیده شدن طوس به خواهش رستم و نبرد دوم با تورانیان تـــــــــــا گرفتار شدن سپاه ایران در کوه هماون (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0350.mp3)


مقاومت سپاه محاصره شده ایران تـــــــــــا رفتن رستم به کمک سپاه گرفتارایران و وصلت فریبرز با فرنگیس (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0360.mp3)


رسیدن کاموس به سپاه توران تــــــــــا ناامیدی گودرز پس از کشته شدن فرزندان و نبیره هایش (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0370.mp3)


رسیدن رستم به سپاه ایران تــــــــــــا کشته شدن الوای بدست کاموس کشانی (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0380.mp3)


خاقان چین و کاموس کشانی تـــــــــــا نبرد شنگل هندی با رستم (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0390.mp3)


گفتگوی رستم و گودرز درباره نیرنگ پیران تــــــــــا اسیر شدن خاقان چین (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0400.mp3)


فرار پیران و فرستادن خاقان چین نزد کیخسرو تــــــــــــــا فتح دژ و کشتن کافور و عزیمت سپاه ایران برای جنگ با افراسیاب (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0410.mp3)


اتحاد پولادوند و افراسیاب تـــــــــــــــا شروع داستان اکوان دیو (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0420.mp3)


کمند انداختن رستم و ناپدید شدن گور خر تـــــــــــــــا شروع داستان بیژن و منیژه (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0430.mp3)


گرفتار شدن بیژن در بارگاه افراسیاب تــــــــــــا پیدا کردن بیژن در جام جهان نما توسط کیخسرو (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0440.mp3)


گیو نامه کیخسرو را برای رستم میبرد تـــــــــــــــا ملاقات منیژه با رستم (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0450.mp3)


رفتن رستم و هفت دلاور برای نجات بیژن تــــــــــا آوردن بیژن به ایران و شروع داستان نبرد دوازده رخ (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0460.mp3)


افراسیاب سپاه را آماده جنگ میکند تـــــــا رسیدن دو سپاه در مقابل هم (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0470.mp3)


هومان فرزند پیران حریف می طلبد تــــــــــا نبرد هومان و بیژن (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0480.mp3)


کشته شدن هومان تـــــــــــــــــــا کمک خواستن سپهدار ایران از کیخسرو (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0490.mp3)


جنگهای پراکنده تــــــــــــــــــا نبرد رخها و نبرد دوم بین گیو و گروی زره (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0500.mp3)


نبرد سوم بین گرازه و سیامک از توران تــــــــــا نبرد چهارم بین فروهل با زنگله از توران (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0510.mp3)


نبرد پنجم بین رهام و آرمان - کشته شدن پیران تـــــــــــــا تعقیب لهاک و فرشیدورد توسط گستهم (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0520.mp3)


نجات گستهم زخمی توسط بیژن و شفای او بوسیله کیخسرو تـــــــــــــــــا اندر ستایش محمود و (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0530.mp3)


آمدن بزرگان نزد کیخسرو برای کین خواهی از افراسیاب تـــــــا آوردن پیام جنگ تن به تن توسط شیده فرزند پشنگ برای کیخسرو (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0540.mp3)


کشته شدن شیده در نبرد تن به تن با کیخسرو تـــــــــا ادامه جنگ و نا امیدی افراسیاب (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0550.mp3)


گزارش پیروزی کیخسرو به کاوس و رسیدن لشکر به جیحون تــــــا فرستادن جهن خدمت کیخسرو و تقاضای صلح و بخشیدن توران به کیخسرو (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0560.mp3)


برشمردن گناهان افراسیاب برای جهن تــــــــا پیشنهاد جنگ تن به تن و فهمیدن کیخسرو از نقشه شبیخون افراسیاب (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0570.mp3)


فرار افراسیاب و رفتن کیخسرو به دنبال او به چین تـــــــــا رسیدن کیخسرو به مکران (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0580.mp3)


عزیمت از مکران از طریق دریا بمدت 7 ماه و سپردن آن سرزمین به گیو تـــــــا به بند کردن گرسیوز و به دام انداختن افراسیاب (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0590.mp3)


گردن زدن افراسیاب پس از بر شمردن گناهان او تــــــــــا گفتگوی زال با کیخسرو درباره کناره گیریش از پادشاهی (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0590.mp3)


نیمروز را کیخسرو به رستم میدهد و لهراسب را جانشین میکند تـــــــــــا ناپدید شدن کیخسرو و گم شدن طوس، گیو، فریبرز، بیژن و گستهم (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0610.mp3)


به تخت نشستن لهراسب - رفتن گشتاسب به روم و ازدواج او با کتایون تـــــــــا کمک فرخ زاد (گشتاسب) به میرین برای کشتن گرگ بیشه فاسقون (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0620.mp3)


کمک گشتاسب به اهرن برای کشتن اژدهای کوه سقیلا تــــــــــا آگاهی قیصر از کارهای فرخزاد (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0630.mp3)


اسارت الیاس پادشاه خزر و باژخواهی قیصر از لهراسب تــــــــــــا پادشاهی گشتاسب - سخت دقیقی - آمدن زرتشت (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0650.mp3)


نامه ارجاسب و جواب گشتاسب با نظر جاماسب و زرتشت تـــــــا پیشگوئی جاماسب درباره مرگ زریر (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0650.mp3)


قول واگذاری پادشاهی به اسفندیار در جنگ با ارجاسب تــــــــــــــــــا فرستادن اسفندیار به دور جهان و دعوت به آئین زرتشت (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0660.mp3)


حرکت اسفندیار برای نجان گشتاسب - رفتن اسفندیار به سوی روئین دژ همراه گرگسار تــــــــا رسیدن به دو راهی و راهنمائی گرگسار (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0680.mp3)


خوان اول اسفندیار تـــــــــــــــا خوان آخر و رسیدن اسفندیار به ده فرسنگی روئین دژ و کشتن گرگسار (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0670.mp3)


رفتن اسفندیار به درون دژ بعنوان بازرگان تــــــــــا فتح دژ و بریدن سر لهراسب و به دار آویختن اندریمان و کهرم (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0700.mp3)


بازگشت اسفندیار و فرمان به بند کشیدن رستم به اسفندیار تــــــــــا لشکر کشی به زابل و رفتن بهمن به دیدن رستم (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0710.mp3)


رسانیدن پیام اسفندیار به رستم و آمدن رستم به دیدن او تـــــــا مکالمات طولانی رستم و اسفندیار و بدگوئی اسفندیار از زال (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0720.mp3)


تعریف رستم از نیاکان خود و تعریف اسفندیار از کارها و نیکانش تـــــــــا رفتن رستم و اسفندیار به میدان نبرد (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0730.mp3)


نبرد رستم و اسفندیار و پیشنهادهای مکرر رستم بجز به بند کشیدن و اصرار اسفندیار به بندکشیدن تا زخمی شدن رستم و چاره سیمرغ و بازگشت دو پهلوان به نبردگاه (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0740.mp3)


تیر زدن رستم به چشم اسفندیار و مرگ او تــــــــــــا داستان شغاد و رستم (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0750.mp3)


چاه کندن شغاد برای رستم و کشته شدن رستم و رخش تــــــــا پادشاهی بهمن و لشکر کشی به زابل و آمدن زال به حضور بهمن (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0760.mp3)


به بند کشیدن زال و غارت زابلستان تـــــــا پادشاهی همای چهرزاد و داستان داراب و گازر (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0770.mp3)


تسلیم قیصر و آمدن زن و مرد رختشور و سپردن پادشاهی به داراب تـــا داستان ناهید و تولد اسکندر و دارا و پادشاهی دارا و اسکندر و آمدن اسکندر به مصر و بعنوان فرستاده به دربار دارا (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0780.mp3)


پیروزی اسکندر در استخر و فرار دارا به کرمان و مرگ او در آغوش برادرش اسکندر تـــــــــــــــا پادشاهی اسکندر (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0790.mp3)


خواستگاری روشنک از دلارا - داستان کید، شاه هند تـــــــــا لشکرکشی به هند و گرفتن چهار غنیمت و مکالمه اسکندر با فیلسوف هندی (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0800.mp3)


دانش آموختن از دانشمندان کید - فتح قنوج و کشتن فور - رفتن به مکه تـــــــا رفتن به مصر و عزم سفر به اندلیس و داستان قیدانه (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0810.mp3)


رفتن اسکندر با قیدوش نزد قیدانه و آمدن طینوش به سپاه اسکندر تــــــــا رفتن اسکندر با فیلسوفان به دیدار برهمنان و گفتار آموزنده آنها (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0820.mp3)


رسیدن به دریا و رفتن به حبشه و شهر نرم پایان و جنگ اژدها تــــــــا دیدن اسرافیل و رسیدن خضر به چشمه آب حیوان و یاجوج ماجوج (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0830.mp3)


فرار از چشمه آب شور - شنیدن خبر مرگ از دو درخت گویا - رفتن به چین تــــــــا درویشان حلوان و بازگشت به بابل و فرارسیدن مرگ (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0840.mp3)


خاکسپاری اسکندر-شکایت فردوسی و پاسخ سپهر تـــا اشکانیان و داستان ساسان، تولد اردشیربابکان - پادشاهی اردوان و فرار ارشیر باگلنار (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0850.mp3)


حمایت بزرگان استخر-شکست بهمن پسر اردوان و کشتن او تــــــــا داستان هفتواد و شهرکرمان- فرار اردشیر و داستان مهرک نوش زاد (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0860.mp3)


کشتن مهرک و فرار دخترش - رفتن اردشیر در لباس بازرگان به دژ و کشتن کرم و شاهوی و هفتواد تــــــــا پادشاهی اردشیر و کشف توطئه (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0870.mp3)


دیدار دختر مهرک با شاپور، ازدواج آنها، تولد اورمزد تــــا آمدن اورمزد به دربار- نصایح اردشیر وقتی هفتاد و هشت ساله و بیمار شد (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0880.mp3)


ادامه نصایح اردشیر-پادشاهی شاپور- جنگ با روم و اسارت برانوش و ساختن پل روی رود شوشتر تــــا پادشاهی اورمزد و بهرام (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0890.mp3)


پادشاهی بهرام بهرامیان، نرسی، و شاپور ذوالاکتاف تـــــا حمله غسانیان و اسارت انوشه-پیروزی شاپور براعراب-رفتن به روم و فرار بازندانبان (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0900.mp3)


رسیدن شاپور به ایران - جنگ با قیصر و شکست و سوراخ کردن گوش و بینی او تـــــا صلح با برانوش و ساختن شهر خرم آباد برای (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0910.mp3)


سپردن پادشاهی به برادرش به شرط دادن شاهی به پسرخردسال شاپور - پادشاهی اردشیرنکوکار و سپردن پادشاهی به فرزند شاپور (شاپورسوم) (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0920.mp3)


پادشاهی بهرام شاپور تــــــــــا پادشاهی یزدگرد بزه گر - تولد بهرام و سپردن او به منذر ونعمان - دوختن سروپا وگوش آهو با تیر بهرام (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0920.mp3)


آمدن بهرام نزد پدر- شوربختی بهرام و زندانی شدن او - بازگشت بهرام به یمن- کشته شدن یزدگرد باجفتک خر در چشمه سو - برگزیدن خسرو (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0930.mp3)


پادشاهی بهرام گور - داستان براهام و لنبک آبکش تـــــــــا رفتن بهرام با عنوان سپاهی گم شده به خانه آن دو و شناختن بهتر آنها (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0940.mp3)


پاداش به لنبک و جریمه براهام- کشتن شیر و آشنائی با مهربنداد- کورشدن کبروی وحرام کردن شراب- دربندکردن شیر توسط تازه داماد مست (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0950.mp3)


آفرین گفتن ماهیار 164 ساله به بهرام تـــــــــا گم شدن طغری و آشنائی با برزین و دختران زیبای او و داستان ماهیار و دختر چنگ زنش (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0960.mp3)


رسیدن بهرام به دهی ویرانه و خانه مسکین تـــــــــــا سالهای شادمانی بهرام تا 38 سالگی (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0970.mp3)


آگاهی تمام همسایگان از خوشگذرانی بهرام و تاختن آنها باهم به ایران تــــــــــــا سپردن تخت به نرسی و رفتن بهرام به آذرآبادگان (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0980.mp3)


دادن خراسان به نرسی- جوابهای عالمانه بهرام به فیلسوف قیصر تــــــا رفتن بهرام بعنوان فرستاده نزد شنگل و نداشتن اجازه بازگشت (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0990.mp3)


آمدن شنگل وهفت شاه بدیدن بهرام- سپردن پادشاهی به یزدگرد- پادشاهی هرمز- تــــــا پادشاهی پیروز به کمک شاه هیتال- کشته شدن پیروز (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1010.mp3)


پادشاهی بلاش- پیروزی سوفزای بر خوشنواز- پادشاهی قباد و دستگیری و کشتن سوفزای تـــــــا خروش مردم و دستگیری قباد و سپردن او (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1020.mp3)


کمک شاه هیتال به قباد- تولد کسری- انتخاب و شاهی دوباره قباد- بنای شهر قباد که اعراب آنرا حلوان مینامند- آمدن مزدک و احترام قباد به او تــــــا (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1030.mp3)
جادوی مرد جهود و نابودی مهبود وکسان اوفهمیدن شاه از توطئه زروان- ساختن شهر سورستان تــــــا غارت هدایای خاقان بوسیله غاتفر (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1080.mp3)


کشته شدن طلخند تـــــــــا آمدن مادرشان و دیدن صحنه نبرد شطرنج دو برادرتـــــــا داستان کلیله دمنه- رفتن برزو به هند و آوردن کلیله (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1120.mp3)


آمدن فرستادگان قیصر و عهد جدید- آزمایش هرمز تـــــــــــا شهریار شدن هرمز وقتی انوشیروان 74 ساله بود - رنجانیدن بزرگان (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1150.mp3)


زندانی کردن بزرگان- زندگی ناخوش هرمز- بریدن دم و گوش اسب پرویز تـــــــــا حمله بدخواهان در سال دهم سلطنت و آمدن بهرام پوبینه (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1160.mp3)


رفتن بهرام با دوازده هزار جنگجو از طریق خوزستان و اصفهان به هرات تــــــــا شروع جنگ (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1170.mp3)


کارگرنیافتادن جادو- تیرباران خرطوم پیلان و کشته شدن ساوه شاه- بخشیدن هیتال تا رود برک به بهرام تــــــــا آمدن پرموده خاقان چین به جنگ (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1180.mp3)


بدگمانی هرمز از خسرو و فرار او به آذرابادگان- شورش در طیسفون و کور کردن هرمز تـــــــا بازگشت خسرو به طیسفون و دلداری هرمز (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1200.mp3)


زندانی کردن بندوی و نشستن بهرام به تخت- رسیدن بهرام به کارستان، مانوی و اوریغ- نامه خسرو به قیصر تــــا پیش بینی راهب (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1230.mp3)


خوش آمد گوئی قیصر به خسرو- دادن دختر قیصر به خسرو و قول سپاه به او تــــــــــا آزمایش قیصر از فرستادگان خسرو (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1240.mp3)


سپاه صدهزارنفری خسرو- نامه بهرام به پهلوان خسرو- آمدن دوسپاه به دشت دوک تا برگزیدن چهارده نفر توسط خسرو و مصاف با بهرام (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1250.mp3)


مقابله خسرو با بهرام در غار و آمدن سروش- گریز بهرام تـــــــــــا رنج نامه فردوسی بعداز مرگ پسرش- رسیدن بهرام به خاقان (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1260.mp3)


اقامت بهرام نزد خاقان و ازدواح با دختر او- سعی خسرو برای استرداد بهرام تا رفتن خراد برزین نزد خاقان و کشتن بهرام توسط قلون (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1270.mp3)


کشته شدن بهرام- رفتن خانواده بهرام به ایران بعد از جنگ با سپاه خاقان تـــــــــا کشتن بندوی قاتل هرمز و ازدواج گستهم با گردیه (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1280.mp3)


کشتن گستهم تــــــــا گسترش شاهنشاهی خسروپرویز و فرستادن سپاه به چهار گوشه ایران برای حفاظت مرزها- تولد قباد (شیروی) (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1290.mp3)


آمدن نمایندگان قیصر به ایران- گله فردوسی و کاری که حسودان درکار او کردند تــــا دیدن شیرین عشق خوانی خسرو- داستان باربد (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1300.mp3)


بنای مدائن- اتحاد گراز و زادفرخ- عقیم ماندن حمله قیصر تــــــا توطئه زادفرخ و تخوار برای برکناری خسرو و نشاندن شیروی بتخت (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1310.mp3)


رفتن شیرین و خسروپرویز به باغ- پادشاهی شیروی تـــــا پیغام شیروی به خسرو و جوابهای او درسال 38 پادشاهی خسروپرویز (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1320.mp3)


کشتن خسروپرویز و 15 فرزند او درزندان- آمدن شیرین به دربار- خودکشی شیرین تــــا زهرخوراندن به شیروی- پادشاهی اردشیر و فرایین (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1330.mp3)


رفتن یزدگرد به آمل- استقبال ماهوی از او تــــا رفتن یزدگرد نزد آسیابان و دستگیری آسیابان و دادن دستور کشتن یزدگرد توسط ماهوی (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1350.mp3)


کشته شدن یزدگرد- کشتن ماهوی و سه پسرس توسط بیژن تـــــــــــــــــــا گفتار پایانی فردوسی (http://www.chamanara.net/Shahnameh-1360.mp3)

zartosht
12-02-2010, 12:06 PM
سلام از اینکه به گروه شما پیوستم بسیار خشنودم . متأسفانه صفحه های دانلود باز نیستند . من شاهنامه صوتی , مثنوی صوتی را می خواهم اما تمامی لینکها بسته می باشد. و نمیتوانم دانلود کنم.

emad176
12-02-2010, 12:23 PM
سلام از اینکه به گروه شما پیوستم بسیار خشنودم . متأسفانه صفحه های دانلود باز نیستند . من شاهنامه صوتی , مثنوی صوتی را می خواهم اما تمامی لینکها بسته می باشد. و نمیتوانم دانلود کنم.
دوست عزیز
متاسفانه سایت منبع مشکل پیدا کرده . من در اولین فرصت سعی می کنم فایلهای مربوطه رو مجددا جستجو و در اختیار شما و سایت قرار بدم . اشتباه از بنده بود که به خود سایت منبع اعتماد کردم البته ممکنه فیلتر یا هک شده باشه .

sya2008
02-02-2011, 04:57 AM
سلام به همگی دوستان آذر دانلود
با سپاس از مطالب ارزشمند شما
در صورت امکان لینک (کشته شدن ایرج تــــــــــــــا نبرد منوچهر با سلم و تور (http://www.chamanara.net/Shahnameh-0040.mp3))
اصلاح شود چون کار نمی کنه