[Only registered and activated users can see links. ]سال نومی شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند
و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره...من...تو...ما...
کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟...پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟...
زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و
حدود نه سال از فعالیت آریا دانلود گذشت و تمام این سال ها همکاران عزیز در کنار هم روز ها رو یکی پس از دیگری گذراندیم
عمری با حسرت و انده زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران باید
اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم . . .
لحظه هایتان پر از شکوفـه باد
سال 97 مبارک مردم سرزمین آزادگان