جهتانتقال مواد در دستگاه نقاله از تسمه نقاله و یا [Only registered and activated users can see links. ] استفادهمی گردد، می توان از نوار نقاله جهت انتقال انواع بار به صورت بسته بندی های بزرگو کوچک و یا به صورت فله استفاده نمود تسمه نقاله در جنس های مختلف و در ابعادمختلف موجود می باشد استفاده از[Only registered and activated users can see links. ]باعثصرفه جویی در هزینه به دلیل جابجایی خودکار و ماشینی اجناس می گردد و نیروی انسانیکمتری در جابجایی بار مورد استفاده قرار می گیرند همچنین در زمان نیز صرفه جوییخواهد شدازتسمه نقاله یا نوار نقاله در صنایع مختلفی به کار برده می شود از جمله معادن شن وماسه ، معادن سیمان ، پتروشیمی ، صنایع غذایی و دارویی و ... و همچنین در اکثرواحد های تولیدی از نوار نقاله و تسمه نقاله استفاده می شودازبرندهای معتبر نوار نقاله می توان به برند[Only registered and activated users can see links. ] ، [Only registered and activated users can see links. ] و [Only registered and activated users can see links. ] اشارهنمود.